آیا بازار جهانی فولاد هم سقوطی مشابه بازار نفت را تجربه خواهد کرد؟

سقوط اخیر قیمت نفت تحلیل گران صنعت فولاد را نگران کرده که این بازار نیز شاهد سقوط شدیدی مشابه سال ۲۰۱۵ باشد. دسامبر آن سال متوسط قیمت جهانی ورق گرم موسسه مپس حدود ۱۰۰ دلار هر تن افت داشت که در واقع قیمتی پایین تر از حداقل قیمت ثبت شده در دوره رکود ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بود. حال باید دید این سقوط شدید قیمت نفت منجر به سقوط بازار جهانی فولاد به پایین ترین سطح ۵ سال گذشته می شود یا نه.

به گزارش فولاد ایران، البته کارشناسان معتقدند تفاوت های زیادی بین علل کاهش قیمت نفت در سال جاری و سال ۲۰۱۵ وجود دارد. سقوط اخیر بازار نفت به دلیل کاهش مسافرت ها در سطح دنیا و توقف پروازها و کاهش مصرف بوده که در راستای محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است. با افت تقاضا تولید کننده های نفت با مشکل انبارسازی تولید خود روبرو شدند.

شیوع ویروس کرونا موجب بی ثباتی بازار جهانی فولاد نیز شد. مصرف کننده های نهایی با تعطیلی کسب و کار کمتر شدند ولی از  طرفی تولید را نیز پایین آوردند تا با تقاضا به توازن برسد. از این رو بازار نفت نیز نیاز به کاهش تولید های بیشتر دارد.

در هر حال در کوتاه مدت محدودیت های عرضه در کنار محدودیت های حمل و نقل می تواند قیمت فولاد را در سطح جهان پایین بیاورد. همچنین نمی توان جلوی کاهش شدید آمارهای کاهش فروش فولاد را به ویژه در امریکا گرفت.

اگرچه صنعت فولاد چین به تدریج به شرایط بهتر باز می گردد ولی چین به تنهایی نمی تواند در این بحران از بازارهای دنیا حمایت کند. افزایش تقاضای فولاد کشورهای اصلی مصرف کننده فولاد جهان برای بهبود اوضاع ضروری است.

در این بین در برخی کشورها در خاور دور و اروپا نشانه هایی از بهبود نمایان شده که به دلیل کاهش شدت محدودیت های قرنطینه از طرف دولت هاست. حال همه تحلیل گران به عملکرد دولت ها برای بقا و عبور از این بحران چشم دوخته اند.

سقوط اخیر قیمت نفت تحلیل گران صنعت فولاد را نگران کرده که این بازار نیز شاهد سقوط شدیدی مشابه سال ۲۰۱۵ باشد. دسامبر آن سال متوسط قیمت جهانی ورق گرم موسسه مپس حدود ۱۰۰ دلار هر تن افت داشت که در واقع قیمتی پایین تر از حداقل قیمت ثبت شده در دوره رکود ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بود. حال باید دید این سقوط شدید قیمت نفت منجر به سقوط بازار جهانی فولاد به پایین ترین سطح ۵ سال گذشته می شود یا نه.

به گزارش فولاد ایران، البته کارشناسان معتقدند تفاوت های زیادی بین علل کاهش قیمت نفت در سال جاری و سال ۲۰۱۵ وجود دارد. سقوط اخیر بازار نفت به دلیل کاهش مسافرت ها در سطح دنیا و توقف پروازها و کاهش مصرف بوده که در راستای محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است. با افت تقاضا تولید کننده های نفت با مشکل انبارسازی تولید خود روبرو شدند.

شیوع ویروس کرونا موجب بی ثباتی بازار جهانی فولاد نیز شد. مصرف کننده های نهایی با تعطیلی کسب و کار کمتر شدند ولی از  طرفی تولید را نیز پایین آوردند تا با تقاضا به توازن برسد. از این رو بازار نفت نیز نیاز به کاهش تولید های بیشتر دارد.

در هر حال در کوتاه مدت محدودیت های عرضه در کنار محدودیت های حمل و نقل می تواند قیمت فولاد را در سطح جهان پایین بیاورد. همچنین نمی توان جلوی کاهش شدید آمارهای کاهش فروش فولاد را به ویژه در امریکا گرفت.

اگرچه صنعت فولاد چین به تدریج به شرایط بهتر باز می گردد ولی چین به تنهایی نمی تواند در این بحران از بازارهای دنیا حمایت کند. افزایش تقاضای فولاد کشورهای اصلی مصرف کننده فولاد جهان برای بهبود اوضاع ضروری است.

در این بین در برخی کشورها در خاور دور و اروپا نشانه هایی از بهبود نمایان شده که به دلیل کاهش شدت محدودیت های قرنطینه از طرف دولت هاست. حال همه تحلیل گران به عملکرد دولت ها برای بقا و عبور از این بحران چشم دوخته اند.

 

منبع: پایگاه خبری فولاد ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − 8 =

error: Content is protected !!