واحد کنترل و تضمین کیفیت

شرکت سامان فولاد جهت ارتقای اهداف کیفی و به منظور هماهنگ نمودن مدیریت کیفیت خود با آخرین استانداردهای موجود، اقدام به تجهیز و راه اندازی واحد کنترل و تضمین کیفیت نموده است.
 
از جمله وظایف این واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 
- بررسی مرغوبیت و آنالیز مواد اولیه
- کنترل ابعادی هر قطعه بعد از هر مرحله در بخش تولید
- کنترل کیفیت جوش و انجام انواع تست های غیر مخرب از جمله تست هایVT MT PT RT UT
- کنترل کیفیت و زبری قطعات بعد از عملیات سند بلاست
- کنترل کیفیت رنگ و ضخامت سنجی رنگ
- انجام تست های چسبندگی رنگ برروی قطعات
- تهیه شناسنامه کامل برای هرقطعه تولیدی
- تهیه گزارش های روزانه کنترل ابعادی و کیفیت جوش قطعات تولید شده
- تهیه و تحویل تاییدیه نهایی مورد تایید سازمان استاندارد ایران برای قطعات تولیدی
 
 
 
 
 

مشتریان
دسترسی سریع